onze werkgroepen

Onze werkgroepen bestaan uit actieve vrijwilligers die zich inzetten voor een bepaald onderwerp.

DE HUISKAMER

In de huiskamer kunnen inwoners van de gemeente elkaar ontmoeten en een kopje koffie of thee drinken.

VEILIGHEID &
LEEFBAARHEID

Als werkgroep willen we een veilige en leefbare omgeving houden voor onze bewoners.

DE MOLEN

De molen van Budel-Schoot in volle glorie laten bestaan en open houden voor publiek.

VERKEER

Verkeers vraagstukken in kaart brengen om ons dorp verkeersveilig te houden.

BASISSCHOOl

Werkgroep die namens het hele dorp zich inzet voor een fijne school in ons dorp.

WELKOM OP SCHOOT

Werkgroep die als doel heeft nieuwe bewoners welkom te heten, wegwijs te maken en betrokken te maken / houden bij ons dorp.

MANNEN VAN METAAL

Werkgroep die actief is op een vaste dag in de week en zich bezig houdt met recyclen van oude apparaten.

WANDEL4DAAGSE

Onze eigen wandel 4 daagse in Budel Schoot. Voor jong en oud!

TOEKOMST SCHOOT

Werkgroep die actief is met de toekomstvisie over Schoot.

KERST
VERLICHTING

De werkgroep die jaarlijst zorgt voor de kerst- en sfeerverlichting in ons dorp.

SCHOOTITIEF

Schootitief is een groep creatieve Schootenaren die de saamhorigheid in het dorp wil versterken door enthousiasme in deze kleine samenleving.

INFOBLAD

De werkgroep die zich bezig houd met het vullen van het infoblad.