Toekomst Schoot

MozaÏk Bankje

Binnen Sterk Schoot wordt veel waarde gehecht aan een toekomstvisie die gedragen wordt door veel inwoners. 

In 2017 is gewerkt aan de “Gebiedsvisie”, samen met veel inwoners, woCom en de gemeente. 

Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar willen we staan in 2023? 

 

De “Gebiedsaanpak 2018-2022” is de afgelopen jaren periodiek geëvalueerd en 90% van alle doelen zijn behaald.

Deze “Gebiedsaanpak” is terug te vinden onder downloads.

 

De werkgroep Toekomst Schoot gaat aan de slag met de toekomstvisie voor komende jaren.