verslag

van de laatste vergaderingen

Verslag 29-02-2023

Verslag vergadering 29-02-2024  Tijd:19.30 uur in de Reinder

 

Aanwezig: 

Riek Bogers, Frans Hendriks, Rolf Janssen, Sjef van Deurzen, Mireille van Seggelen, Marcel Lemmen, Maria Hendriks, Margriet Cuijpers, Hennie Belien, Roel Dijk, Ton van den Berg, Joep Lauxtermann, Mariette Claessens, Nathalie van Tulden, Nicki Hendriks, Sandra Meppelink, Leentje Lamers, Elle van Leeuwen, Dio van Deurzen, Jan Winters, Roy de Leijer, 

Danielle Zentjens, Adrie van Moorsel, Bram de Landtsheer, Adrie Heesterbeek, Jo Das 

 

Afgemeld: 

Birgit Colen, Noud van Leeuwen, Wesley van Wanten

 

 1. Opening Vergadering wordt geopend door voorzitter. Fijn dat er zoveel mensen zijn.
 2. Mededelingen: Welkom aan Mireille van Seggelen als nieuw bestuurslid. Diana van den Dungen zou de nieuwe functie van secretaris overnemen, maar dat gaat door omstandigheden niet door. Sandra Meppelink gaat deze taak overnemen van Elle.
 3. Vaststellen agenda: Punt 6 en 7 worden naar een ander tijdstip of andere dag gezet. Dhr. Jos Sweens (proces regisseur vitale gemeenschappen) en Merel Meusen (omgevingsvisie) zijn verhinderd door een andere afspraak in Maarheeze
 4. Verslag:vorige vergadering: d.d. 14-12-2023. Niemand op- of aanmerkingen.
 5. Voortgang proces en rol gemeente mbt de basisschool: Voortgang proces en rol gemeente mbt de basisschool: Wethouder Lemmen geeft status update. Gaat even terug naar Juni 2021. Besluit om te stoppen met een basisschool in Budel-Schoot én een basisschool in Budel-Dorplein. Het is belangrijk dat er goed onderwijs kan worden gegeven en gegarandeerd kan blijven voor de toekomst. Dat kon niet meer op twee locaties. In het besloten  raadsoverleg heeft de wethouder de nieuwe locatie besproken. De raad heeft daar aangegeven de optie tussen beide kernen goed uit te zoeken. Skozok (inmiddels en hierna te noemen Atalenta) verzorgd het onderwijs. Gemeente en provincie kijken samen naar oplossingen om een nieuw schoolgebouw te realiseren tussen beide dorpen in. (de huisvesting en budget zijn vastgelegd in IHP = integraal huisvestings plan) December 2023 wordt er de conclusie getrokken dat het een kansarme exercitie is. Er is gekeken naar andere opties, die kunnen dan aan bod komen. Het gesprek met de provincie moet nog plaats vinden. De raad wil de eerste helft van 2024 duidelijkheid hebben of het reëel is om een school tussen beide dorpen in te realiseren of dat de keuze op een andere optie valt. Er is tenslotte al twee jaar een werkgroep school voor Schoot (in samenwerking met Budel-Dorplein). Er worden vragen gesteld, Wethouder Lemmen reageert daarop: de gemeente gaat over hoe scholen gehuisvest moeten worden. De scholen zorgen indien nodig voor samenvoeging.  Reactie namens MR. De kinderen hebben het fijn op school, ze nodigen iedereen uit om 13 Maart tussen 09:00 en 12:00uur te komen kijken op de open dag. De school werkt nog steeds aan de fusie en de ouders worden daarin meegenomen. Er is een informatie avond geweest voor alle ouders en betrokkenen. Er wordt goed over keuzes en beslissingen nagedacht, en het streven is geweest om beide scholen te behouden, dit was echter niet haalbaar. Bovendien zitten er ook nadelen aan kleine klassen. Er staat nu een nieuw team en een nieuwe directrice die er alles aan doen om dit in goede banen te lijden. Het is nu echt een fijne school.  Er wordt nog gezegd dat het erg vervelend is dat het allemaal zo lang moet duren. Reactie Wethouder Lemmen is daarop dat bestuursprocessen nou eenmaal lang duren dat hij daar niks aan kan veranderen. MR is het eens dat het te lang duurt want de onzekerheid draagt niet bij aan keuzes die ouders moeten maken nu. Wordt vervolgd. Wethouder Lemmen zegt dat voor de zomer de keuze gemaakt wordt.
 6. Kennismaking: Dhr Jos Sweens (Proces) Regisseur vitale gemeenschappen (wordt verzet)
 7. Omgevingsvisie: met uitleg door: Merel Meusen. (wordt verzet)
 8. Nieuwe look voor Sterk Schoot: Mireille geeft een presentatie over het nieuwe logo en legt uit welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Ook de website is helemaal vernieuwd. Het was een lang gekoesterde wens om de website aan te passen, echter was dit nog niet van de grond gekomen.

Nu staat er een mooie, overzichtelijke en duidelijke website. Mireille nodigt iedereen uit om de website even te bekijken. Mocht je op- of aanmerkingen hebben kun je contact opnemen met Mireille. Ook alle relevante informatie kan naar Mireille gestuurd worden zodat zij deze op de website kan zetten (langdurige informatie) of kan delen op socials (tijdelijke informatie.) Ook als jullie zelf een activiteit hebben of een post op social delen, geef het door dan kunnen wij het ook weer delen. Er wordt vanaf nu ook gebruik gemaakt van twee email adressen. info@sterkschoot.nl en secretariaat@sterkschoot.nl Verzoek is ook om alle mail via deze adressen te laten lopen. Er wordt gevraagd wanneer er weer een nieuw informatieblad komt van Sterk Schoot? Uiterlijk half April. Dit informatieblad wordt ook op de website toegevoegd als PDF zodat het voor iedereen te lezen is.  

8.1 Mireille benoemd ook dat de Huiskamer 10 jaar bestaat. De vrijwilligers hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen verder is iedereen welkom op 17 Maart 2024 van 14:00 tot 16:00uur in de huiskamer die de vrijwilligers een warm hart toe draagt.

Mireille enorm bedankt voor deze nieuwe look en nieuwe website. 

 1. Diversen:  
 2. Leefbaarheid-Veiligheid; Door (woon)verandering aan Grootschoterweg (Striboshof) staan nu de bloembakken niet meer op een veilige plaats. Dit valt onder verkeer. Bestuur gaat contact opnemen met de gemeente. Mireille gaat op de website toevoegen hoe je (onveilige) situaties kunt melden. (bij verdachte situaties zelf melden in buurtapp of politie) 
 3. Huiskamer; 30 december is een leuke dag geweest met goede opkomst en met lekkere oliebollen. Hopelijk 17 Maart weer een grote opkomst. 
 4. Toekomst schoot; Schoot aan zet heeft groot overleg gehad met De Reinder, Jong Nederland, Noud, Sociaal Makelaar, Gemeente, Jeugdbelang en Riek namens Sterk Schoot. Gemeente is nu (op korte termijn) aan zet hoe nu verder. Riek spreekt van groot vertrouwen van alle partijen in de voortgang van o.a. een andere plek voor Jong Nederland. Gemeente gaat nu verder met haalbaarheidsstudie. Op 20 April is er op het Stationsplein van 14:00 tot 16:00uur een activiteit vanuit de Gemeente. “denk-mee-tent” Er wordt aan inwoners gevraagd: wat maakt ons Cranendonck? En hoe denk je over wonen, werken, bereikbaarheid en vrije tijd in de toekomst. 
 5. Welkom-team; loopt lekker. 24 Januari een leuke en vooral informatieve avond gehad met een stukje geschiedenis van Harry. Dank daarvoor. Dit heeft waarschijnlijk geleid tot een nieuwe vrijwilliger. 
 6. Voortgang molen; Weinig nieuws te melden. Vooral kijken of het financiële plaatje haalbaar is. Volgende week is er weer een overleg. 
 7. Ingekomen stukken: VVV Cranendonck; inventarisatie draagkracht voor nieuw initiatief. Gaat vooral over Maarheeze en Budel. We blijven op de achtergrond aanwezig en up to date. Als het ook kleinere dorpskernen gaat betreffen haken we aan. Er staat een stuk in het HAC over duurzaamheid van projectleider Carla Verweerden. Op 6 Maart is er een informatie avond in De Smederij in Soerendonk. Aanvang 19:30uur.
 8. Volgende vergadering: 16 Mei 2024 om 19:30uur in de Reinder
 9. Rondvraag
 10. Danielle Zentjens; Buurtvereniging Klein Schoot bestaat 70 jaar. Dit wordt gevierd op 31 augustus met overdag een garage verkoop en activiteiten voor kinderen op het Schoterplein (voormalig zeskamp) ’s avonds is er een receptie en een spreker die verteld over de geschiedenis van de Buurtvereniging. Zondag is er een dag voor leden van de buurtvereniging. 
 11. Mireille; er staat een paaltje op de kruising bij Bakker de Jong. Of er nog ideeën zijn voor op dat paaltje 4×5 kleine plaatjes (richting Reinder, School en de Molen zijn opties) 
 12. Nicki; er is vrijdag 01-03-2024 een kien avond in de Reinder ten gunste van de school. Iedereen is welkom. 
 13. Elle; wie gaat er input door geven aan het dorpsplatform van de activiteit op 20 april op het Stationsplein? 
 14. Adrie en Frans; Sterk Schoot ingeschreven voor de actie bij de Plus.
 15. Adrie Heesterbeek; Lambertusstraat wordt gesloopt, laatste bewoners zijn elders aan het bezichtigen. Frustraties dat het allemaal zo lang duurt en dat het, zeker in het begin, niet netjes is gegaan. Sociaal Makelaar zegt dat Wocom erkend dat er in de begin fase fouten zijn gemaakt maar dat nu alles netjes verloopt en de meeste mensen instemmen met andere woningen en daarbij netjes begeleid worden. Er is vanaf Februari gestart met een inloopspreekuur in de Borgh, iedere eerste donderdag van de maand van 13:00 tot 15:30uur. 

 

Afsluiting:

 

Nog een kleine noot nav de vergadering. Sterk Schoot is een stichting. Een stichting heeft (in tegenstelling tot een vereniging) geen leden. Dit betekend dus dat er geen ledenvergadering is en dat het bestuur zelfstandig beslissingen kan nemen. Daarbij moet de stichting zich wel houden aan de statuten. Deze zijn op te vragen bij het bestuur.

 

Elle bedankt voor al je taken als secretaris.

Mireille bedankt voor het nieuwe logo en de nieuwe website.

Riek dankt iedereen voor het vertrouwen in het dorpsplatform Sterk Schoot!

 

Verslag 01-06-2023

Aanwezig : Rolf Janssen (vice voorzitter), Sjef van Deurzen (bestuurslid), Frans Hendriks (penningmeester), Elle van Leeuwen (secretaris), Hennie Beliën,  Maria Hendriks,

Mariëtte Claassen (sociaal makelaar), Joep Lauxtermann, Noud van Leeuwen,

Anneke en Jo Das, Dio van Deurzen, Margriet Cuijpers, Maria Hendriks,  Leentje Lamers, Adrie van Moorsel, Ton v.d. Berg, Toos van Dijk, Aniek Goijens, Ingrid Scheffers

 

Afgemeld : Riek Bogers, Birgit Colen (WoCom), Diana van den Dungen,

Bram de Landtsheer, Roel Dijk

 

1.      Opening vergadering door Rolf, vicevoorzitter. Riek is afwezig i.v.m. vakantie, fietstocht naar Rome.

 

 1. Vaststellen agenda, ingekomen punten van Jo Das (bouw)

 

3.      Verslag  d.d. 30.03.2023

Openstaande punten:

Grootschoterweg ligt er slecht bij na alle verbouwingen. Wordt dit nog opgeknapt? Als alles klaar is gemeente aanschrijven, over heel Schoot ook de stoepen (Ariaans)

Link van de BuitenBeter app communiceren, actie Diana

 

Roel: is men op de hoogte van de vrijwilliger verzekering bij Achmea? Pakket is uitgebreid. Nagevraagd bij Frans. We hebben een Aansprakelijkheidsverzekering via Van Hunsel & Govers afgesloten bij Interpolis. De vrijwilligers van Sterk Schoot zijn ook verzekerd middels de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

 

Hennie: Rommeltje Sociaal Makelaar, wat wordt bedoeld? Jo heeft geen fijn gevoel over de huiskamer. Mariëtte maakt een afspraak met Jo om hierover te praten.

 

Mariëtte : opmerking punt 10 rondvraag: wat gaat Edith Jacobs doen? Structuur brengen binnen de organisatie.

 

4.      Kascontrole d.d. 08.05.2023 (Adrie van Moorsel, Roel Dijk) Adrie: complimenten aan de penningmeester. Perfect in orde. Frans bedankt!

 

5.      Basisschool : MR/OR/werkgroep: Ingrid, Aniek

Aniek Goijens is samen met Nicki Hendriks bij de MR gegaan. Nieuwbouw voor de 2 scholen. Fusietraject begint met samenwerking, na vakantie zitten 2 scholen bij elkaar op de Wereldwijzer. School is al bezig met de indeling. Ingesproken bij de raadsvergadering. Op de oproep voor brigadiers in het infoblad nog niemand gemeld. Ze zijn al gestart. Men wil graag het zebrapad verplaatsen richting het Schoolpad.

Ingrid Scheffers: Integraal huisvestingsplan gemeente focus  op nieuwe school voor Schoot en Dorplein. Realisatie in 2026. Plek die voor beide kernen interessant is, voorkeur tussen de 2 kernen. Werkgroep wil eind 2023 weten of dit haalbaar is en wat eventueel een alternatief is. Rob van Midden van de gemeente is bezig om een brede werkgroep op te starten. Gemeente heeft ook focus op nieuwbouw Bravo college.

Hennie: is de brief van de provincie ook besproken? Zij zien een nieuwe school niet zitten. Ingrid: daarom wordt ook naar een goed alternatief gekeken.

Aniek: Skozok wil ook vol gaan voor onze school. Goede interim directeur en een super team!

 

6.      Leefbaarheid, Veiligheid: Adrie, volgend overleg is op 20 juni om 19.30 uur in de huiskamer. Afgevaardigde van de gemeente is dan aanwezig. Wijkagent sluit aan. Iedereen mag komen!

 7.      Diversen :

Bouwlocatie: Jo Das:  Wil graag de Bouwlocatie in het Bestemmingsplan “Schoot Noord Oost” ter bespreking  voordragen.

Hennie: Grond is van Mulleners vastgoed in Echt. Gaan binnenkort met Vlassak bouw aan tafel hierover. Duurt zeker nog een aantal jaren.

Jo: Zou het een goed idee zijn om de gemeente te vragen om een Beambte de plannen voor dit bestemmingsplan uit te leggen en aan te geven wat wij als Sterk Schoot hierin mogen inbrengen.

Hennie: zo gaat deze werkwijze normaal niet. Eerst worden tekeningen gemaakt i.s.m. gemeente, als laatste wordt het dorpsplatform geïnformeerd.

Rolf: goed om dit als bestuur op te pakken en met gemeente en makelaar om tafel te gaan.

Jo : Punten om te bespreken:

-steunen van de 28 kandidaten die op schoot willen bouwen.

-groen en wegen structuur. 

-streven naar een gemengde bebouwing zoals in de Poel.

-voorkomen dat er weer teveel sociale woningen worden gebouwd.

-bevorderen van up to date informatie naar de bewoners toe.

-Het opeisen van een evenredig aantal woningen die er aan Cranendonck zijn toegewezen

Adrie: wat is sociale koop?  soort premie A woning van vroeger

 WoCom : start bouw 4 woningen kern Schoot. Bijeenkomst geweest bij de Reinder, ze gaan toch starten met de bouw, aanvang na de bouwvak vakantie

 Vervanging kerststal: Hoe kunnen we de huidige kerststal aanpassen zodat deze beter hanteerbaar is? Dio : misschien een kiosk bouwen en deze met kerst ombouwen?

 Beelden kerststal: Opknappen valt tegen. Vraag uitgezet om deze door iemand met gips bij te werken. Mariëtte kent iemand die dit kan, geeft telefoonnummer door.

 Kerstmarkt : (Elle) Jong Nederland niet meer in organisatie, wellicht de buurtverenigingen?

Opmerking: Als de kinderen dansen is het druk, daarna minder. Afvragen of er behoefte is.

 

Molen : (Noud) werkgroep is gestart met veel enthousiasme. Op braderie zijn er ca. 70 “vriend van de Molen” geworden. Bezig met oprichting van een stichting.  De winkel is verhuurd aan een whisky verkoper. Wellicht in later stadium whisky stokerij.  Er volgt binnenkort een nieuwsbrief voor de ‘vrienden’. 

Open dagen:   Even weken op woensdag van 13.30 – 16.00 uur

Oneven weken op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

 

Website en Infoblad : Diana en Riek gaan zich inzetten om een nieuwe website te maken. Ook het infoblad en het logo worden vernieuwd. Lanceren op 1 januari 2024.

 Infoblad uitgave 2023 : begin mei verdeeld. Volgende editie, najaar (Elle en Kayleigh stoppen) Diana neemt dit over in 2024.

 T-Force : dansen (bewegen) voor ouderen op vrijdagochtend 9.30 / 10.30 uur. Het is gestart, er komt nog een extra groep zodat alle ouderen op hun eigen niveau mee kunnen doen.  Er is dan les van 9-10 en van 10-11 uur.

 Welkomstteam: Koffie-uurtje voor nieuwe bewoners plan Kern Schoot, 19 juni om 19.30 uur in de Huiskamer. Dit gaan we ook organiseren voor de bewoners van Striboshof.

Het welkomstteam is op zoek naar 2 extra teamleden ter ondersteuning.

 Activiteiten:

Wandelvierdaagse: 20 t/m 23 juni start tussen 17.00 en 19.00 uur. Joep, alles is rond, posters worden opgehangen.

Kermis: 8 tot 11 juli

8.      Volgende vergadering: donderdag 28 september, 19.30 uur

 

9.      Rondvraag en afsluiting (drankje aan de bar)

 

Hennie : weinig bloemen in Schoot, wil burgerinitiatief beginnen, bloempotten of iets leuks aan lantaarnpalen.

’t Ekker heeft nu banners hangen wegens 75 jarig bestaan.

Klein Schoot bestaat 65 jaar in 2024.

De Poel bestaat 44 jaar.

Mariëtte : Maak Rimpels (vitaal ouder worden) gaat van start op 7 juni in de Huiskamer met 6 mensen. Bestaat uit diverse onderdelen om mensen voor te bereiden op langer thuis wonen.

 Geparkeerde onderwerpen:

a.      Huiskamer

b.      Treinverkeer

c.       Opstellen Gebiedsvisie, aanpak 2023/2027

d.   mannen van metaal, Roel Dijk