wie zijn wij
en waar staan we voor?

MozaÏk Bankje

ONZE MISSIE

De naam zegt het al… Sterk Schoot! 

Wij werken aan een sterk Budel-Schoot.
Een sterke kern binnen Cranendonck.
Een sterke gemeenschap en een sterke verbinding met elkaar.

 

Met grote aandacht voor burgerparticipatie en vooral toekomstgericht!
En hier werken we hard aan!

 

Sterk Schoot is een grote krachtige groep van betrokken Schootenaren. Verenigd in een Dorpsplatform wat alle belangen behartigt voor onze inwoners. 

Sterk Schoot heeft als doel het representeren en uitdragen van de dorpsbelangen, het bevorderen van (burger)initiatieven en de realisatie daarvan. 

Daarnaast heeft Sterk Schoot een informerende taak over de ontwikkelingen binnen ons dorp.
We overleggen met de gemeente, overheden en daaraan verbonden instanties.

 

Al onze aandachtspunten zijn terug te vinden in de formele statuten. Als je deze wil inzien, kun je deze opvragen bij het bestuur.

HET BESTUUR

Sterk Schoot heeft een actief bestuur dat alle projecten coördineert en samenbrengt. 
Communiceert met alle betrokkenen zoals bewoners, gemeente, woCom, politie etc.

En ook verslag legt van alle activiteiten tijdens onze open bijeenkomsten.

Riek Bogers Voorzitter
Riek Bogers

Voorzitter

Frans Hendriks Penningmeester
Frans Hendriks

Penningmeester

Sjef van Deurzen Algemeen bestuur
Sjef van Deurzen

Algemeen Bestuur

Rolf Janssen Algemeen Bestuur
Rolf Janssen

Algemeen Bestuur

Mireille van Seggelen

Algemeen bestuur

Sandra Meppelink

Secretaris

Vertel het ons

Heb je een vraag, of een opmerking? Sluit aan bij een van onze bijeenkomsten. Wanneer deze is staat in onze AGENDA

of stuur ons een bericht.