agenda

voor de volgende vergadering

Agenda volgende vergadering donderdag 16-5-2024 19:30 uur | Reinder

1.      Opening vergadering door Mireille (voorzitter is op vakantie)

 

2.      Mededelingen:

2024 : 10 jaar sociaal makelaar

 

3.      Vaststellen agenda (extra punten inbrengen vooraf bij bestuur)

4.      Verslag: d.d 29.02. 2023

5.      Omgevingsvisie : Gemeente Merel Meusen licht bakfiets ronde toe 20 april. Tevens de mogelijkheid om net als 20 april mee te praten over wat voor jou belangrijk is voor Budel Schoot

 

6.      Toekomst aanpak Budel Schoot : werkgroep nieuwe visie en aanpak voor 2035

7.      Diversen: 

Basisschool: MR/OR/werkgroep

Leefbaarheid en Veiligheid: Adrie v. Moorsel

Huiskamer:  oa 10 jaar jubileum Ton v.d. Berg

Voortgang Molen: Rolf of Noud
Welkomstteam: Elle


Masterplan mobiliteit Cranendonck : Bram de Landtsheer


Paaltje hoek bakker

8.      Ingekomen stukken

 

9.      Volgende vergadering: 04.07.2024 - tijd:19.30 uur in de Reinder

10.  Rondvraag en afsluiting