oproep-2013

   INFOBLAD NUMMER 15

Verslag vergadering 20 November 2013

Buurtbeheer Sterk Schoot

Donderdag 25 april 2013 vergadert het Dorpsplatform (Buurtbeheer) Sterk Schoot van 19.30 tot 21.30 uur in De Reinder in Budel-Schoot.  Naar aanleiding van een groot aantal initiatieven die zondag 14 april jl. tijdens de dorps-informatieavond in De Reinder zijn gepresenteerd aan de inwoners van Schoot zullen wij brainstormen over hoe het platform deze initiatieven kan ondersteunen en mogelijk mee kan realiseren. Een aantal initiatieven komen voort uit de Werkgroep Leefbaarheid (Pilot WMO) en zijn al in een vergevorderd stadium. Bij andere initiatieven kunnen we de inbreng van onze inwoners nog goed gebruiken. Het platform nodigt dan ook alle belangstellenden uit om op deze vergadering aanwezig te zijn. Tevens zullen wij burgemeester mevrouw Vermue ontvangen in verband met haar jaarlijks bezoek aan het platform. Verder zou het platform erg blij zijn met iemand die het leuk vindt om het dorpsplatform administratief te ondersteunen.
 

Buurtbeheer Sterk Schoot

Donderdag 7 maart 2013 vergadert Buurtbeheer Sterk Schoot van 19.30 tot 21.30 uur in De Reinder in Budel-Schoot.  De onderwerpen die o.a. besproken worden: advies van het platform aan de gemeente inzake ontwikkelingen IJzeren Rijn; Stand van zaken Pilot WMO: werkgroep Leefbaarheid; Stand van zaken Masterplan Budel-Schoot (Grootschoterweg); Brainstormen over de opening van de Grootschoterweg in het najaar. Diverse mededelingen en agendapunten die iedere vergadering terugkomen.
Oproep: Wie weet iemand die belangstelling heeft om secretariële werkzaamheden te verzorgen voor het platform? Ook zouden wij graag een beroep doen op mensen die handig zijn met de computer en die graag groen verzorgen.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
 

Buurtbeheer Sterk Schoot

Donderdag 24 januari 2013 vergadert Buurtbeheer Sterk Schoot van 19.30 tot 21.30 uur in De Reinder in Budel-Schoot. De onderwerpen die o.a. besproken worden, zijn: Stand van zaken Masterplan Budel-Schoot (Grootschoterweg). Stand van zaken Pilot WMO: werkgroep Leefbaarheid; Nabeschouwing Wintermarkt. Diverse mededelingen. Inventariseren van onderwerpen die in 2013 voor Schoot van belang zijn en waar we als Sterk Schoot ons mee bezig willen houden.
Oproep: Wie weet iemand die belangstelling heeft om secretariële werkzaamheden te verzorgen voor het platform? Ook zouden wij graag een beroep doen op mensen die handig zijn met de computer en die graag groen verzorgen.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Buurtbeheer Sterk Schoot

Op Donderdag 6 december 2012 vergaderde Buurtbeheer Sterk Schoot van 19.30 tot 21.30 uur in De Reinder in Budel-Schoot. Er werd een presentatie gegeven over de Gebiedsvisie “Kansen over Grenzen”. De onderwerpen die o.a. besproken werden, zijn: Stand van zaken Masterplan Budel-Schoot (Grootschoterweg). Stand van zaken  Pilot WMO; Wintermarkt Vogelsplein 15 december 17.00-20.00 uur. Diverse mededelingen. Er werd afscheid genomen van mw. Mien Maas als secretaris van buurtbeheer Sterk Schoot.
Oproep: Wie heeft belangstelling in de functie van secretaris van het platform?
Oproep: Wie heeft  ruimte beschikbaar om de kerststal het komende jaar op te slaan?

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
 

 

Buurtbeheer Sterk Schoot

Zaterdag 3 september 2011 is tussen 15.30 en 16.30 uur de Social Sofa onthuld bij het spoor tegenover De Plus in Budel-Schoot. Alle betrokkenen die er aan bijgedragen hebben om dit project tot stand te brengen, waren hierbij aanwezig zijn. Dit project is gefinancierd vanuit het Dichterbijfonds van de Rabobank en maakt onderdeel uit van de vóór de zomervakantie in gang gezette actie “BuitengewoonSchoot” waarmee de leefbaarheid van Schoot vergroot wordt. Voor meer informatie www.buitengewoonschoot.nl
a_juni_juli[1]a_sofa_aug_sept[1]a_juni_juli_1[1]

 

__________________________________________________________________

Dichterbijfonds kent leefbaarheidsproject toe aan

                               Sterk Schoot.

12 mei jl. ontving St. Dorpsplatform Budel-Schoot (Buurtbeheer Sterk Schoot) uit handen van de directie van de Rabobank Weerterland en Cranendonck een cheque van ruim € 4.000,= in het kader van het Dichterbijfonds. Sterk Schoot had een aanvrage gedaan voor het realiseren van een leefbaarheidsproject.  Ter verfraaiing van  de inkom van Budel-Schoot bij de spoorwegovergang zal een “Social Sofa” geplaatst worden.  Een grote betonnen bank die door inwoners van Budel- Schoot de komende maanden bemozaïekt zal worden.  Wilt u meedenken over het ontwerp wat op de bank moet komen, bekijk dan  de site www.sterkschoot.nl en lever uw idee vóór 1 juni in op Hamonterweg 34 of via de mail mienmaas@kpnplanet.nl

 

a_Foto_nr11[1]

Directeur Johan Vlassak, Voorzitter Raad van Commissarissen Everard Winters,

                     Dorpsplatformleden Budel-Schoot Carry van Rooij, Mien Maas en Erwin Truijen
 

__________________________________________________________________

Gemeentebestuur bezoekt Sterk Schoot
14 mei jl. bezochten Gemeenteraadsleden, Collegeleden en het Management Team van de gemeente Cranendonck  drie van de zes dorpsplatforms (Budel-Dorplein, Budel-Schoot en Budel) in het kader van  het tweejaarlijks bezoek aan de dorpsplatforms. Samen met de coördinator Herman Meeuwissen hadden de dorpsplatforms een goed  programma in elkaar gezet. Budel-Schoot werd als tweede dorp aangedaan waar o.a. punten uit het Masterplan werden toegelicht door o.a. WOCOM (woningbouw Oud-Schoot); locatie Jong Nederland door Jong Nederland; het Stationsplein door het platform en de nieuwbouw aan de Grootschoterweg door Bouwbedrijf Vos. Omdat het Molendag was werd ook de Janzona Molen met een bezoek vereerd. Het weer werkte goed mee zodat ter plekke gezien kon worden wat Schoot bezig houdt.

 Klik op foto voor foto`s  a_Rondrit_schoot[1]


 

__________________________________________________________________

Buurtbeheer Sterk Schoot

Ook voor het Dorpsplatform Budel-Schoot is er weer een nieuw jaar aangebroken.
Er wordt hard gewerkt aan het bekende Masterplan waarvan wij hopen dat er dit jaar flink stappen worden gezet. De inwoners kunnen weer suggesties doen voor het realiseren van projecten die de leefbaarheid verhogen in ons dorp.
Alle dorpsplatforms hebben de positieve, verbindende werking hiervan bij de gemeente kenbaar gemaakt en hopen dat er in 2011 weer gelden uit het Stimuleringsfonds beschikbaar worden gesteld. Sterk Schoot wil onderzocht hebben of een treinstation in Budel-Schoot haalbaar is.
Onze inwoners mogen daar hun mening over geven.
Er wordt in 2011 gestart met het bouwproject Striboschhof en uiterlijk in 2012 met Plan `t Ekker. In goed overleg worden op beide locaties starters woningen, patio`s, studio`s, dubbelkappers en vrijstaande woningen gebouwd.
Hiermee wordt in de behoefte van onze inwoners voorzien. De eerstvolgende vergadering van Dorpsplatform Budel-Schoot wordt gehouden op donderdag 24 februari 2011 van 19.30-21.30 uur in De Reinder.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen: toelichting plan `t Ekker door Bouwbedrijf Vos, kennismaking met de buurtbrigadier Jos Lowis, stand van zaken Masterplan, Strooibeleid in Budel-Schoot, afronding pilot gescheiden inzameling afval en ingekomen post. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. www.sterkschoot.nl.

__________________________________________________________________

Op Zondag 6 juni 2010 was de onthulling van een cultuur historische bord en

aandacht voor de andere projecten van Dorpsplatform Sterk Schoot.

Hier de speech

Speciale aandacht voor de vele vrijwilligers op Schoot. Vrijwilliger???

Vul het informatieformulier in op de web-site of in infoblad Sterk Schoot

 

IMG_4632