Iedereen die gezellig een kopje koffie wil komen drinken, een praatje wil maken of een tijdschrift wil lezen, is welkom in De Huiskamer Budel-Schoot.


Het was  een gezellige drukte in De Huiskamer.
 Er werden paasstukjes gemaakt samen met de gastvrouwen Toos en Diny, gebuurt,gezellig samen koffie/thee gedronken en de kleintjes waren lief aan het spelen.
 De Huiskamer is er voor iedereen, groot een klein !!
11011671_1072782372741192_4058666692384264124_n[1]

'Het eindresultaat !'

facebook pic02

Burgemeester bezoekt Werkgroep Schoot voor Elkaar

Afgelopen woensdag, 3 december, heeft burgemeester Marga Vermue een werkbezoek gebracht aan de Huiskamer, waar werkgroep Schoot Voor Elkaar vergaderde op de vaste inloopochtend daar van sociaal makelaar Mariëtte Claessens. Na een bezoek aan het dorpsplatform Sterk Schoot wilde de burgemeester nu meer inzicht krijgen wat Schoot Voor Elkaar inhoudt en welke rol een sociaal makelaar daarin speelt.
De leden van Werkgroep Schoot voor Elkaar stelden zich voor en vertelden vervolgens over de stappen die inmiddels gemaakt zijn: met name over de huis- aan huisbezoeken en de dienstenruil. Er ontstaat een steeds beter beeld van de leef- en woonbehoeften van de Schotenaren. Ook is er gesproken over de voortgang en toekomst van dit mooie project (wat ook al tastbare resultaten oplevert). Het wordt namelijk nu nog gesubsidieerd door het Oranjefonds en ondersteund door ZuidZorg.
Maar na deze twee jaar wil de werkgroep óók verder kunnen met het project en daarvoor is de sociaal makelaar onontbeerlijk. Het zou jammer zijn als het opgebouwde vertrouwen verloren zou gaan. De burgemeester was erg onder de indruk van ieders enthousiasme en ook is ze ook erg gemotiveerd om mee te denken over de toekomst van Schoot Voor Elkaar. Zij vond het een zeer inspirerende ochtend en de werkgroep ook. De burgemeester is ook nog gebleven voor het bezoek van wethouder Jan van Tulden in de Huiskamer; waarover in een ander artikel meer. 
 

werkgroep Schoot voor Elkaar en burgemeester Vermue

Overhandiging rapport leefbaarheid aan wethouder van Tulden in Huiskamer

Woensdag 3 december was een belangrijke dag voor Budel-Schoot. Na de bespreking van de werkgroep Schoot voor Elkaar met burgemeester Vermue kwam ook wethouder van Tulden (Sociale Zaken) voor een werkbezoek naar de Huiskamer. Hierbij sloten zich nog meerdere mensen aan: Wil Bruinsma (Sociale Zaken), mensen van Stichting Dorpsplatforum en Project ARK, de Werkgroep Leefbaarheid, ZuidZorg, Schootitief en gastheren/-vrouwen van de Huiskamer. Een gemęleerde groep mensen, met allemaal een eigen inbreng.
Zo lichtte Wendy Hoomans het project Dagopvang toe; een initiatief van Nicki Hendriks en haarzelf. Wendy, Nicki Hendriks (ook van ZuidZorg) en Bert van Dokkum stelden een rapport samen met hun bevindingen en conclusies. Dit rapport werd officieel overhandigd aan de wethouder. Zijn eerste, informele, reactie was dat dit zeker in het WMO-verhaal past, en een schoolvoorbeeld is voor alle kernen van Cranendonck.

Het project ARK werd toegelicht door William van den Berg. ARK is een woon/zorg-project voor meerdere doelgroepen, dat in de vorm van een coöperatie gerealiseerd zou kunnen worden. Door realisatie zouden meer mensen langer in ons dorp kunnen blijven wonen.

Er wordt nogal eens gezegd ‘dat er in Schoot niets te doen is’. Voorbeelden van het tegendeel zijn o.a. initiatieven van de werkgroep Leefbaarheid, zoals de succesvolle Burendag afgelopen september (een garageverkoop met veel gezelligheid en ontmoetingen), de voorstellingen van Schootitief (waarin met andere ogen gekeken werd naar Schotenaren en hun omgeving) en uiteraard ook alles wat plaatsvindt in onze eigen Huiskamer (brunches, gezellige eetavonden, creatieve knutselmiddagen en natuurlijk de vaste activiteiten).

De wethouder, zelf geboren in Schoot en al jaren woonachtig in Budel, gaf aan dat zijn beeld van toen is bijgesteld door al deze verhalen en initiatieven: Schoot maakt een mooie ontwikkeling door en er is kracht om zelf problemen op te lossen. Hij wil in het voorjaar een conferentie houden voor alle vrijwilligers in Cranendonck, om van hun deskundigheid gebruik te maken en te horen wat er allemaal al is geďnitieerd en waar anderen weer van kunnen leren. Tot slot dankte Leonie iedereen voor aanwezigheid en inbreng en gaf aan te hopen op blijvende ondersteuning vanuit de gemeente voor realisatie van initiatieven.

Nog even aandacht voor een nieuwe activiteit: kerstkransen maken. Dit gebeurt op 20 december vanaf 13.30 uur, o.l.v. Nellie en Jack Ogier. Aanmelden is niet nodig, wel het meebrengen van enkele spullen: 1 rolletje boterhamzakjes van 100 stuks, kerstverlichting van 10 lampjes (bij Blokker nu € 1,49) en wat kleine kerstversiering.
Voor andere acitiviteiten: zie de agenda elders in dit blad. Kom ook naar de gezellige december-Huiskamer, u bent van harte welkom! 

 

Wethouder en Wendy van ZuidZorg
Bijeenkomst overhandiging rapport

Eerste Brunch-op-Schoot in de Huiskamer een succes!

Afgelopen zondag vond de allereerste Brunch-op-Schoot plaats in de Huiskamer; een smakelijke en gezellige activiteit, zo bleek toen schrijfster van dit stukje binnen kwam lopen. De tafel was goed voorzien van allerlei heerlijks (van gekookte eitjes, allerlei broodjes tot heerlijk beleg en jus d’orange) en allerlei onderwerpen gingen over tafel (van Maxima tot problemen met de pinpas, kortom: het dagelijkse leven met al zijn lief en leed). Een twaalftal mensen genoten van eten en van gezellig gezelschap. Voor enkelen was dit een eerste kennismaking met de Huiskamer. En zo te horen aan de reacties was dat eerste bezoek zeker voor herhaling vatbaar. Goed idee, want volgende maand is er weer een Brunch-op-Schoot, en wel op 12 oktober. Noteer deze datum vast in uw agenda, en wees er op tijd bij met inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.

Nog zo’n gezellige activiteit die al zeer binnenkort plaatsvindt is de Tea Party. Deze vindt plaats op 24 september. Onze collega’s van de Andromeda Sociëteit komen deze middag verzorgen. Zij brengen ook muziek mee en er kan gedanst worden. Voor maar E 5,- kunt u hierbij zijn. Ook hiervoor geldt: graag aanmelden. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij, mis dit niet!

Natuurlijk hoeft u niet tot 24 september of 12 oktober te wachten om naar de Huiskamer te komen. Elke dag is er vanalles te beleven. Bijvoorbeeld kaarten op maandagmiddag, spellen op de dinsdagmiddag en op woensdagmiddag worden er 3d-kaarten gemaakt. Eens in de 14 dagen komt het Rode Kruis handwerken en natuurlijk kunt u elke vrijdagochtend aanschuiven bij het ontspannende tekenen, kleuren en zentanglen. U kunt natuurlijk ook gewoon komen kijken en een kopje koffie of thee drinken; niets is verplicht!

Kijk ook eens naar de boeken op de tafel. Gewoon gratis meenemen, lezen, en weer doorgeven aan een ander! Ze hoeven dus niet terug naar De Huiskamer (juist niet!). Er liggen weer nieuwe boeken op tafel, dus loop regelmatig eens binnen om te kijken, want ze zijn weg voordat u het weet!

Oproep: wie zou graag gastvrouw/-heer willen zijn op de donderdagmorgen?
Onze gastheren en gastvrouwen staan dagelijks van 10.00-16.00 uur en in de weekenden van 13.00-16.00 uur voor u klaar. Bent u slecht ter been, dan kunt u contact opnemen met de volgende personen om u naar De Huiskamer te laten brengen: Frans 494753/06-3045.7248; Sjef 491563; Harrie 491462/06-5125.1510. Tot ziens in De Huiskamer! U kunt ons ook vinden op Facebook: deze pagina wordt meerdere keren per week aangevuld met nieuwe informatie en foto’s.

 

Huiskamer Brunch op Schoot (3)