Tijdelijk contactadres: Dwarsstraat 26, 6023 CP Budel-Schoot, tel. 0495-497456, ellevanleeuwen26@gmail.com

Agenda jaarvergadering Sterk Schoot d.d. 27.08.2020

1.Opening door de voorzitter

2.Vaststellen agenda

3.Verslag  21 januari 2020 (2 april en 18 juni zijn wegens corona geannuleerd)

4.Aftreden en herkiesbaar : Riek Bogers en Frans Hendriks

5.Kascontrole ( Rolf Jansen en Leentje Lamers)

6.Burgemeester: Veiligheid in brede zin, Corona

7.Burgerparticipatie: Wil van de Coenen, gemeente

8.Huiskamer: opstart 7 september (Ton van de Berg)

9.Basisschool : MR/OR, opstart schooljaar, plannen samensmelting / nieuwbouw

10.Welkomstteam: Kick-off 7 september om 18.30 uur

11.Diversen:
a.Voortgang Gebiedsvisie, aandachtspunt!! (vervanging Petra Hofman / Gabriëlle van Asseldonk en WoCom / Jeroen de Leest?)
b.Voortgang Kern Schoot (opvolger van Bram Damen?)
c.Website vernieuwen
d.Infoblad november
12.Ingekomen / Uitgegaan: zie onderaan agenda

13.Volgende vergadering : donderdag 12 november 2020, 19.30 uur

14.Rondvraag

15. sluiting


Inkomend:
29-1VKKNB: enquête inzake dienstverlening
19-2VKKNB : Leerkring dorpsondersteuners
12-3Gemeente : Raadsinormatie-avond flexwonen 17/3 geannuleerd
17-3VKKNB : ALV 31/3 geannuleerd
18-3 VKKNB : Nieuwsbrief maart
23-3A2 gemeente : alternatieven voor A2 Weert-Eindhoven auto/fiets/OV
1-4VKKNB: extra nieuwsbrief, ALV 7/5 geannuleerd
18-4VKKNB: Nieuwsbrief april
23-4Claire Haarmans: Folder WoCom over vinden van een passende woning
3-5VKKNB: Nieuwsbrief mei
14-5Vrijwilligerscentrale Cranendonck: Nieuwsbrief
26-5Vrijwilligerscentrale Cranendonck: Extra Nieuwsbrief
3-6Stichting de Weebosch: Skozok-brief voortbestaan kleine scholen
14-6VKKNB: Nieuwsbrief juni
8-7MR basisschool, kort verslag overleg met MR Budel-Dorplein en gemeente
15-7VKKNB: Nieuwsbrief juli
6-8De Reinder: protocol ivm corona

Uitgaand:
23-3Annulering vergadering van 2/4
5-6Annulering vergadering van 18/6