DeHuiskamerBudel-SchootProfielfotoklein0203
Brandweer logo
Politie logo Ambulance logo02

Datum

Onderwerp

Waar

Tijd

 

Vergadering

De Reinder

 

30-03-2023

Vergadering

De Reinder

19:30

01-06-2023

Vergadering

De Reinder

19:30

__________________________________________________________________

 

Hulpverlening AED-Cranendonck

aedaed cranendonck

 Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat na het optreden van een hartstilstand de hulpverlening zo snel mogelijk op gang moet komen om te kunnen slagen. Hoe sneller een AED apparaat ingezet kan worden hoe groter de kans op herstel van de getroffene. Daarvoor zijn mensen nodig die in de buurt van de betreffende persoon wonen en geregistreerd zijn bij HARTSLAG NU. Dat is een systeem dat gekoppeld is aan de meldkamer van de ambulancedienst.

Als daar een melding binnenkomt en de informatie doet denken aan een hartstilstand, worden meteen de geregistreerde personen uit de directe omgeving van de patiënt opgeroepen via een (mobiel) SMS bericht. Die personen gaan zo snel mogelijk een AED apparaat ophalen en vervolgens naar het vermelde adres en starten de DEFIBRILLATIE. Dat kan dus binnen een paar minuten na de telefonische melding via telefoonnummer 112. Het is van GROOT belang dat deze telefonische melding zo snel mogelijk geschiedt!!

Het klinkt voor de leek misschien een beetje ingewikkeld maar voor de ervaren hulpverlener, gesneden koek. Wilt u die ervaring ook op doen: volg een cursus ( kijk op website, zie bij logo).

Het punt is ……..er zijn te weinig geregistreerde personen die bereid zijn om mee te doen aan deze vorm van hulpverlening.

Daarom willen wij als “Stichting AED-Cranendonck” een oproep doen aan alle ingezetenen van de gemeente Cranendonck. Bent u EHBO-er of heeft u een (o.a. BHV) certificaat om te defibrilleren, meldt  u zich dan aan bij HARTSLAG NU.

Hoe doet u dat?????

Via Google: 

HartslagNu: Log in op “Hartslag Nu”

                     Klik vervolgens op “Ik word burgerhulpverlener”

                     Vul de vragenlijst in klik op verzenden.

 

Onze dank voor uw levensreddende betrokkenheid.

 

 

Hebt u vragen op opmerkingen:    jacduis@gmail.com

 

__________________________________________________________________

Bouwplan “Kern van Schoot”

In het Centrum van Budel Schoot zijn ontwikkelaars in samenwerking met de Gemeente Cranendonck bezig voor het realiseren van een bouwplan bestaande uit een aantal deelplannen.

Het bouwplan bestaat uit 4 deellocaties, op de plek van de voormalige groentewinkel “Agnita” gaat bouwbedrijf Vos een tiental kleinere appartementen bouwen. In het voormalige schoolgebouw worden door Vlassak 3 huurwoningen gerealiseerd, alle levensloopbestendig geschikt voor senioren. Tevens worden op het achter terrein 4 starters eengezinswoningen gebouwd. Op de locatie aan de Grootschoterweg waar in het verleden de Rabobank stond gaat WoCom 4 sociale nultreden huurwoningen realiseren uitermate geschikt voor senioren.

Bij het ter drukke gaan van dit artikel is de inzagetermijn bestemmingsplan verlopen en zijn er geen bezwaren binnengekomen, wat inhoud dat de bouwvergunning voor het project zeer binnenkort wordt aangevraagd bij de Gemeente Cranendonck. Er wordt omstreeks April met de eerste bouwplannen gestart, de bouwperiode duurt ca 14 kalendermaanden waarna het bouwplan ergens in het 2e kwartaal van 2023 gereed zal zijn voor bewoning.
103

 
Voormalige locatie “Agnita”
agnita02
 

Het bestaande pand van "Agnita" zal volgens de planning in februari 2022 worden gesloopt .
Het nieuw te bouwen huurappartementen complex bevat 10 appartementen met een vloeroppervlak van 55m2 tot 75m2.
Het gebouw bestaat uit een begane grond met bergingen, een eerste en een tweede verdieping, toegankelijk via trappen en lift.
Bovenop de huidige energie eisen doen we nog een schepje maatregelen, zodat de appartementen zeer lage energiekosten hebben.
De verhuur zal worden gecoördineerd door Casa Nostra,  de oplevering staat gepland voor + 1 januari 2023.
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 oktober 2022 inschrijven bij Casa Nostra te Budel.


 
Voormalige locatie “Rabobank”
rabo
 

In Budel-Schoot realiseert woCom 4 nultreden woningen
Woningcorporatie woCom breidt haar sociale woningvoorraad in Budel-Schoot uit met 4 nultredenwoningen.

Nultredenwoningen
De zogeheten nultredenwoningen zijn bestemd voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Deze woningen hebben alle leefruimten op de begane grond: de woonkamer, keuken, toilet, badkamer en slaapkamer. Op de zolder bevindt zich de installatie voor verwarmen en ventilatie. Hierdoor zijn de woningen levensloopbestendig en dus uitermate geschikt voor senioren die daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, dicht bij alle voorzieningen. Elke woning heeft bovendien een kleine tuin met een berging.

Energiezuinig
De woningen worden energiezuinig gebouwd. Ze zijn zeer goed geïsoleerd, er is geen gasaansluiting meer aanwezig en op elke woning liggen zonnepanelen. Hierdoor hebben de woningen lage energiekosten.

Toewijzen/Inschrijven
De huurwoningen van woCom worden straks aangeboden op www.wooniezie.nl, via het regionale woonruimteverdeelsysteem Wooniezie. Om in aanmerking te komen voor een van de sociale huurwoningen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Wooniezie. Inschrijven is gratis. De woningen worden ‘passend toegewezen’. Uw inkomen, leeftijd maar ook huishoudgrootte bepalen of u in aanmerking komt voor de woningen. Zo zijn de nultredenwoningen bestemd voor 1 tot 2 bewoners die geen inwonende kinderen of kleinkinderen hebben.

Wilt u meer weten over passend toewijzen?
Kijk dan op www.wocom.nl (bij het onderdeel: ik zoek een woning) of op www.wooniezie.nl.


Voormalige “Schoollocatie”.
202
 

In het voormalig schoolgebouw worden 3 senioren woningen gerealiseerd, zogenaamd levensloopbestendig. Wat wil zeggen dat het gehele woonprogramma op de begane grond is gemaakt wat de woningen uitermate geschikt maakt voor senioren. Het doel en de afspraak met de Gemeente is dat de buitenzijde van het pand zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt gelaten. Wel worden er uitbreidingen gerealiseerd die nieuw gebouwd gaan worden aan de achterzijde vast aan het voormalige schoolgebouw. Hierin komen de slaapkamers, badkamer en buitenberging. In de voormalige klaslokalen wordt de woonkamer, keuken, hal met trap naar de eerste verdieping gemaakt. De gehele eerste verdieping wordt benut als zolderruimte waar de technische apparaten zoals warmtepomp, boiler en ventilatieunit geplaatst worden.
De 3 woningen worden in de toekomst verhuurd als levensloopbestendige woningen.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 Mei 2022 inschrijven bij Vlassak te Budel.
info@vlassak.nl
 achter
 

Op het achterterrein worden 4 starters / eengezinswoningen gerealiseerd. Dit project is opgezet als koopwoningen. Het ontwerp van deze woningen zijn woningen over twee verdiepingen voorzien van een zolder die bereikbaar is met een vaste trap. De 4 woningen worden als rijwoningen aan elkaar gebouwd. Tussen de achtertuinen van de woningen en de bestaande lagere school wordt een parkeerplaats met 19 parkeerplaatsen gemaakt wat de eventuele parkeeroverlast door de nieuwbouw moet oplossen.

Een ieder mag zich aanmelden en inschrijven voor de twee locaties bij Vlassak in Budel. Begin volgend jaar worden in een willekeurige volgorde de potentiële kopers cq huurders door een makelaar benaderd voor een koop- of huurgesprek.

__________________________________________________________________

Afbeelding(1)

__________________________________________________________________

2a
digitale vragenlijst

Subject: Informatieavond van de gemeente over de Warmte transitie visie, a.s. donderdag 27 mei.
To:

Beste,
Donderdag a.s. organiseert de gemeente een tweede informatie avond over de Warmte Transitie Visie.
Wij hebben als coöperatie hier eerder aandacht voor gevraagd in onze nieuwsbrief. Zou je dat ook nog willen doen via jullie social media zodat nog een keer aandacht voor gevraagd wordt?

Onderstaand een suggestie voor de tekst en een beeld:

Gaat Cranendonck ook van het aardgas af? Kom naar de informatieavond!!
De gemeente nodigt je uit!
Donderdag 27 mei organiseert de gemeente Cranendonck een digitale avond over de aanpak van de Warmte Transitie in onze gemeente, voor de komende jaren.
De overheid heeft besloten dat Nederland van het aardgas af gaat in 2050. Maar….2050, dat is nog heel ver weg, toch? Klopt! Maar als je slim bent ga je nu al stapsgewijs aan de slag op je eigen tempo, met je eigen prioriteiten. En dan is het wel zo handig om te weten hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Op wijkniveau, dorpsniveau of voor jou als individuele bewoner van Cranendonck.
Je kunt je nog aanmelden via: duurzaam@cranendonck.nl.
Wil je nu al meer weten over warmtetransitie binnen onze gemeente, klik dan hier.
 
Met vriendelijke groet,
Carla Verweerden
Projectleider participatie & communicatie

 
carla.verweerden@cooperatiecranendonck.nl
0652481087
 

Aanpak-Van-het-Aardgas-af

Betreft: Update over duurzame warmte en aankondiging bewonersbijeenkomst 27 mei 

 Beste geïnteresseerde,

 Dit bericht bevat een korte update over het project duurzame warmte dat moet leiden tot een aardgasvrij Cranendonck in 2050.

 Wat is er afgelopen tijd gebeurd?

In oktober vorig jaar zijn we gestart met het project. Doel is het opleveren van een transitievisie warmte, die inzicht geeft in de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. Het is een eerste stap richting een aardgasvrij Cranendonck in uiterlijk 2050.


Inmiddels hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden zoals een enquête, een bewonersbijeenkomst, twee klankbordgroepbijeenkomsten en een ‘brede’ werkgroep waarbij ook enkele klankbordgroepleden aanwezig waren.

 Afgelopen februari heeft de gemeenteraad het afwegingskader Transitievisie warmte vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat iedereen mee moet kunnen in de warmtetransitie (betaalbaar, draagkracht). En dat we willen kijken naar lokale mogelijkheden zoals gebruik van restwarmte afkomstig van Nyrstar.

 Er is inzichtelijk gemaakt welke potentiële alternatieve warmtebronnen voorhanden zijn en waar deze ingezet kunnen worden. Ook is duidelijk dat we veel nog niet weten, en dat om echt van het aardgas af te kunnen gaan, op veel plekken nader onderzoek nodig is. In de transitievisie geven we de meest logische plekken aan waar we kunnen starten. Daarnaast blijkt uit de visie dat er ook veel CO2 bespaard kan worden door woningen beter te isoleren. Tegelijkertijd stijgt daarmee het comfort in de woning en maakt het de woning beter geschikt voor andere manieren van verwarmen dan met een CV ketel op aardgas.

 Bewonersbijeenkomst 27 mei 2021

Graag praten we u bij over de stand van zaken van het project en onze bevindingen. En nemen we u mee in hoe we het aan willen pakken. Daarom organiseren wij op 27 mei 2021 een (online) bewonersbijeenkomst. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Bent u geïnteresseerd? Reserveer deze datum dan alvast in uw agenda. U kunt zich alvast opgeven door een mail te sturen aan duurzaam@cranendonck.nl of te reply-en op deze mail.

 Bijeenkomst voor ondernemers 19 mei 2021

Ook organiseren wij een bijeenkomst voor bedrijven, want niet alleen woningen, maar ook bedrijven moeten voor 2050 van het aardgas af. Deze bijeenkomst vindt plaats op 19 mei. 

 Agenda komende periode

  • (Tweede) bewonersavond : 27 mei ‘s avonds
  • Bedrijvenbijeenkomst :  19 mei ‘s avonds
  • Inzage mogelijkheid Transitievisie warmte: begin juli- augustus (minimaal 6 weken)  
  • Raadsinformatiesessie Transitievisie warmte: 12 oktober (presentatie aan gemeenteraad over de transitievisie warmte)
  • Commissievergadering: 9 november ( De gemeenteraad bespreekt de transitievisie warmte)
  • Raadsvergadering: 23 november (De gemeenteraad besluit tijdens deze vergadering over de transitievisie warmte)

 Wilt u uw mening geven? Meldt u zich dan aan voor de bewonersbijeenkomst op 27 mei. Of maak gebruik van de inzage mogelijkheid, waarbij u schriftelijk uw reactie kunt geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u energie kunt besparen en het comfort in uw woning kunt verbeteren? De Coöperatie Cranendonck helpt u graag verder. https://www.cooperatiecranendonck.nl/

 Binnenkort kunt u ook terecht bij het regionaal energieloket voor onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning, hierover volgt later meer. Veel interessante informatie over verduurzamen is ook te vinden op www.milieucentraal.nl.

 Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over duurzame warmte, o.a. de presentaties van de afgelopen bijeenkomsten: www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

  Met vriendelijke groet,

 Sascha Herzberg | Beleidsmedewerker duurzaamheid

Gemeente Cranendonck - Afdeling Leefomgeving  

 T 0495 431 164

M 06 57 70 75 43

E S.Herzberg@Cranendonck.nl

 

Werkdagen: ma, di, do

 

__________________________________________________________________

stekker

De gemeente Cranendonck

Inwonersbijeenkomst over zonneparken in Cranendonck was op 9 december 2020

Met de vaststelling van de Visie Zonneparken 2019-2024 zijn de eerste stappen gezet om het opwekken van duurzame energie in Cranendonck mogelijk te maken. Over hoe we dat doen en wat dat voor u kan betekenen, informeren gemeente, energiecoöperatie en ontwikkelaars van zonneparken u graag.

Woensdag 9 december waren tijdens een informatiesessie de gemeentelijke doelen voor duurzame energie, de mogelijkheden voor u om mee te praten, om mede-eigenaar te worden van een zonnepark en de procedure rondom de vergunning nader worden toegelicht. Later wordt voor ieder project afzonderlijk bewonersavonden georganiseerd.

 

De bijeenkomst vond plaats op woensdag 9 december 

bekijken van de sessie vindt digitaal plaats.  duurzaam@cranendonck.nl

 

 

__________________________________________________________________

Beste Schotenaren,

Onderstaande uitnodiging van de gemeente Cranendonck komt in het HAC weekblad en op facebook.
Sacha Herzberg, beleidsmedewerker Duurzaamheid van de gemeente, heeft mij verzocht dit bericht te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Het zou fijn zijn als jij dit bericht ook deelt onder bekenden, deelneemt aan de online bewonersavond op 16 november en/of de enquête invult!
Groetjes en een fijn weekend!

Namens bestuur Sterk Schoot,
Elle van Leeuwen


Bewonersavond & Enquête Duurzame Warmte in uw woning
De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we deze overstap, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.
Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn. Deze zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen met u, eigenaren en huurders van woningen en vastgoed. Het is een opgave van ons allemaal.
Wilt u meer weten over wat aardgasvrije oplossingen zijn, de keuzes die we moeten gaan maken en de manier waarop we dit gaan doen? Doe dan mee aan de eerste online bewonersavond op maandag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar: s.herzberg@cranendonck.nl
Vult u de enquête in?
Wilt u ook invloed uitoefenen op de keuzes in de Transitie Visie Warmte? Vul dan de enquête in over Duurzame Warmte in Cranendonck. Deze enquête is vanaf maandag 9 november te vinden op:
www.cranendonck.nl/duurzamewarmte
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.
 
 

__________________________________________________________________

9 CCF09042020_00006

__________________________________________________________________

datum04

__________________________________________________________________

voorstellen

__________________________________________________________________