DeHuiskamerBudel-SchootProfielfotoklein0203
Brandweer logo
Politie logo Ambulance logo02

Datum

Onderwerp

Waar

Tijd

12 november 2020

vergadering

De Reinder

Vervallen

 

Agenda

 

 

ACTIEPROGRAMMA 2019-2021

Subject: Informatieavond van de gemeente over de Warmte transitie visie, a.s. donderdag 27 mei.
To:

Beste,
Donderdag a.s. organiseert de gemeente een tweede informatie avond over de Warmte Transitie Visie.
Wij hebben als coöperatie hier eerder aandacht voor gevraagd in onze nieuwsbrief. Zou je dat ook nog willen doen via jullie social media zodat nog een keer aandacht voor gevraagd wordt?

Onderstaand een suggestie voor de tekst en een beeld:

Gaat Cranendonck ook van het aardgas af? Kom naar de informatieavond!!
De gemeente nodigt je uit!
Donderdag 27 mei organiseert de gemeente Cranendonck een digitale avond over de aanpak van de Warmte Transitie in onze gemeente, voor de komende jaren.
De overheid heeft besloten dat Nederland van het aardgas af gaat in 2050. Maar….2050, dat is nog heel ver weg, toch? Klopt! Maar als je slim bent ga je nu al stapsgewijs aan de slag op je eigen tempo, met je eigen prioriteiten. En dan is het wel zo handig om te weten hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Op wijkniveau, dorpsniveau of voor jou als individuele bewoner van Cranendonck.
Je kunt je nog aanmelden via: duurzaam@cranendonck.nl.
Wil je nu al meer weten over warmtetransitie binnen onze gemeente, klik dan hier.
 
Met vriendelijke groet,
Carla Verweerden
Projectleider participatie & communicatie

 
carla.verweerden@cooperatiecranendonck.nl
0652481087
 

Aanpak-Van-het-Aardgas-af

Betreft: Update over duurzame warmte en aankondiging bewonersbijeenkomst 27 mei 

 Beste geïnteresseerde,

 Dit bericht bevat een korte update over het project duurzame warmte dat moet leiden tot een aardgasvrij Cranendonck in 2050.

 Wat is er afgelopen tijd gebeurd?

In oktober vorig jaar zijn we gestart met het project. Doel is het opleveren van een transitievisie warmte, die inzicht geeft in de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. Het is een eerste stap richting een aardgasvrij Cranendonck in uiterlijk 2050.


Inmiddels hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden zoals een enquête, een bewonersbijeenkomst, twee klankbordgroepbijeenkomsten en een ‘brede’ werkgroep waarbij ook enkele klankbordgroepleden aanwezig waren.

 Afgelopen februari heeft de gemeenteraad het afwegingskader Transitievisie warmte vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat iedereen mee moet kunnen in de warmtetransitie (betaalbaar, draagkracht). En dat we willen kijken naar lokale mogelijkheden zoals gebruik van restwarmte afkomstig van Nyrstar.

 Er is inzichtelijk gemaakt welke potentiële alternatieve warmtebronnen voorhanden zijn en waar deze ingezet kunnen worden. Ook is duidelijk dat we veel nog niet weten, en dat om echt van het aardgas af te kunnen gaan, op veel plekken nader onderzoek nodig is. In de transitievisie geven we de meest logische plekken aan waar we kunnen starten. Daarnaast blijkt uit de visie dat er ook veel CO2 bespaard kan worden door woningen beter te isoleren. Tegelijkertijd stijgt daarmee het comfort in de woning en maakt het de woning beter geschikt voor andere manieren van verwarmen dan met een CV ketel op aardgas.

 Bewonersbijeenkomst 27 mei 2021

Graag praten we u bij over de stand van zaken van het project en onze bevindingen. En nemen we u mee in hoe we het aan willen pakken. Daarom organiseren wij op 27 mei 2021 een (online) bewonersbijeenkomst. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Bent u geïnteresseerd? Reserveer deze datum dan alvast in uw agenda. U kunt zich alvast opgeven door een mail te sturen aan duurzaam@cranendonck.nl of te reply-en op deze mail.

 Bijeenkomst voor ondernemers 19 mei 2021

Ook organiseren wij een bijeenkomst voor bedrijven, want niet alleen woningen, maar ook bedrijven moeten voor 2050 van het aardgas af. Deze bijeenkomst vindt plaats op 19 mei. 

 Agenda komende periode

  • (Tweede) bewonersavond : 27 mei ‘s avonds
  • Bedrijvenbijeenkomst :  19 mei ‘s avonds
  • Inzage mogelijkheid Transitievisie warmte: begin juli- augustus (minimaal 6 weken)  
  • Raadsinformatiesessie Transitievisie warmte: 12 oktober (presentatie aan gemeenteraad over de transitievisie warmte)
  • Commissievergadering: 9 november ( De gemeenteraad bespreekt de transitievisie warmte)
  • Raadsvergadering: 23 november (De gemeenteraad besluit tijdens deze vergadering over de transitievisie warmte)

 Wilt u uw mening geven? Meldt u zich dan aan voor de bewonersbijeenkomst op 27 mei. Of maak gebruik van de inzage mogelijkheid, waarbij u schriftelijk uw reactie kunt geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u energie kunt besparen en het comfort in uw woning kunt verbeteren? De Coöperatie Cranendonck helpt u graag verder. https://www.cooperatiecranendonck.nl/

 Binnenkort kunt u ook terecht bij het regionaal energieloket voor onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning, hierover volgt later meer. Veel interessante informatie over verduurzamen is ook te vinden op www.milieucentraal.nl.

 Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over duurzame warmte, o.a. de presentaties van de afgelopen bijeenkomsten: www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

  Met vriendelijke groet,

 Sascha Herzberg | Beleidsmedewerker duurzaamheid

Gemeente Cranendonck - Afdeling Leefomgeving  

 T 0495 431 164

M 06 57 70 75 43

E S.Herzberg@Cranendonck.nl

 

Werkdagen: ma, di, do

 

stekker

De gemeente Cranendonck

Inwonersbijeenkomst over zonneparken in Cranendonck was op 9 december 2020

Met de vaststelling van de Visie Zonneparken 2019-2024 zijn de eerste stappen gezet om het opwekken van duurzame energie in Cranendonck mogelijk te maken. Over hoe we dat doen en wat dat voor u kan betekenen, informeren gemeente, energiecoöperatie en ontwikkelaars van zonneparken u graag.

Woensdag 9 december waren tijdens een informatiesessie de gemeentelijke doelen voor duurzame energie, de mogelijkheden voor u om mee te praten, om mede-eigenaar te worden van een zonnepark en de procedure rondom de vergunning nader worden toegelicht. Later wordt voor ieder project afzonderlijk bewonersavonden georganiseerd.

 

De bijeenkomst vond plaats op woensdag 9 december 

bekijken van de sessie vindt digitaal plaats.  duurzaam@cranendonck.nl

 

 

Beste Schotenaren,

Onderstaande uitnodiging van de gemeente Cranendonck komt in het HAC weekblad en op facebook.
Sacha Herzberg, beleidsmedewerker Duurzaamheid van de gemeente, heeft mij verzocht dit bericht te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Het zou fijn zijn als jij dit bericht ook deelt onder bekenden, deelneemt aan de online bewonersavond op 16 november en/of de enquête invult!
Groetjes en een fijn weekend!

Namens bestuur Sterk Schoot,
Elle van Leeuwen


Bewonersavond & Enquête Duurzame Warmte in uw woning
De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we deze overstap, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.
Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn. Deze zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen met u, eigenaren en huurders van woningen en vastgoed. Het is een opgave van ons allemaal.
Wilt u meer weten over wat aardgasvrije oplossingen zijn, de keuzes die we moeten gaan maken en de manier waarop we dit gaan doen? Doe dan mee aan de eerste online bewonersavond op maandag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar: s.herzberg@cranendonck.nl
Vult u de enquête in?
Wilt u ook invloed uitoefenen op de keuzes in de Transitie Visie Warmte? Vul dan de enquête in over Duurzame Warmte in Cranendonck. Deze enquête is vanaf maandag 9 november te vinden op:
www.cranendonck.nl/duurzamewarmte
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.
 
 

CCF04112020_0000002
CCF09042020_00006
9
datum04

_________________________________________________________________

_

voorstellen

__________________________________________________________________